ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Naše škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003. Máme tu první stupeň ZŠ, dvě pracoviště MŠ, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu. Budova 1. pracoviště MŠ se nachází ve stávající budově vedle ZŠ, 2. pracoviště je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

Rozvrh hodin

Kompletní rozvrh hodin pro všechny třídy.

Zaměstnanci

Kompletní seznam všech pracovníků.

Fotogalerie

Shlédněte fotografie z našich akcí ZŠ a MŠ.

Kontakt

Kontaktní informace na ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o.

Škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2003.

Naše škola má první stupeň základní školy, dvě pracoviště mateřské školy, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu.

Budova 1. pracoviště mateřské školy se nachází ve stávající budově vedle základní školy, 2. pracoviště (bylo nově zřízeno) je v budově obecního úřadu. Děti v MŠ mají k dispozici upravenou zahradu s prolézačkami, pískovištěm, bazénem.

ZŠ je vybavena učebnou výpočetní techniky s připojením k Internetu. V každé učebně jsou pro žáky k dispozici dva počítače. V rámci projektu EU Peníze školám škola vybavila všechny třídy interaktivní tabulí a dovybavila PC učebnu. V budově je též tělocvična, školní družina i stravovací zařízení. Žáci se zúčastňují mimoškolních akcí, které pro ně připravují školní pedagogové. Po vyučování tráví děti čas ve školní družině, kde mají velké vyžití - sportovní, výtvarné, odpočinkové či práci s PC.

Se svými dětmi vyrobte ANDĚLA z jakéhokoliv materiálu.
Podepsané andílky můžete nosit do družinky kdykoliv do 23.11.2018.
Vyzdobíme jimi vstupní prostor naší školy.

Děkujeme za spolupráci.

Andílky, prosím, opatřete nitkou či provázkem na zavěšení.

Od 28.11.2018 do 13.2.2019 (celkem 10 dvouhodinových lekcí) budeme každou středu dopoledne jezdit do Děčína na plavání.

Cena plaveckého výcviku činí 340,- Kč za 10 lekcí. V tomto školním roce bude opět plavecký kurz hrazen z přidělených finančních prostředků škole krajským úřadem Ústeckého kraje. Objednaný autobus nás bude vozit od školy k plavecké hale tam a zpět. Autobus bude částečně hrazený z rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 a 2019. Doplatek za autobus je 160,- Kč za 10 lekcí.

Do 27. listopadu přinesu 160,- Kč.

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, 10,- Kč na skříňku a teplou čepici na cestu zpět do školy.

Vyučovací rozvrh v den plavání je ke stažení v příloze.

Kde jsme ?

40713 Ludvíkovice
Ludvíkovice 68

e-mail

demuthova@zsludv.cz

Telefon

412-526-813, ŠD 731-862-054, ZŠ 773-188-358