ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče,
dovolte, abychom vás seznámili s informacemi o placení obědů na školní rok 2022/23.

MŠ 

Stravné na den bude činit 42,- Kč
(svačina 10,- + oběd 23,- + svačina 9,- Kč, vše včetně pití) - 1040,- Kč (840,- stravné + 200,- úplata za předškolní vzdělávání),
                                                                                     -  840,- Kč - předškoláci platí pouze stravné

Oběd ve školní jídelně stojí 27,- Kč 1. – 4. ročník - do 10 let, 540,- Kč na měsíc
                                       29,- Kč 5. ročník  + 11 letí,          580,- Kč na měsíc

Pro všechny:
Složenku je třeba zaplatit tak, aby platba byla připsána do konce předcházejícího měsíce na účet školy.
Placení trvalým příkazem k 20. dni v měsíci (první platba 20. 8. na měsíc září) – číslo účtu 5351506399/0800, variabilní symbol Vašeho dítěte a specifický symbol je uveden na složence.
Vyúčtování stravného bude provedeno k 30.6. daného školního roku.
Placení v hotovosti nelze.
Obědy je nutno odhlásit 24 hodin předem. První den nemoci lze neodhlášené jídlo odebrat.

JÍDELNÍČEK NA AKTUÁLNÍ A PŘÍŠTÍ TÝDEN

Základní škola Ludvíkovice je moderní škola s moderním přístupem ke vzdělávání. V posledních letech prošla škola velkou proměnou a rekonstrukcí jak co se týká exteriéru, tak učebního plánu a vybavení.

NAŠE ÚDAJE

ZŠ a MŠ Ludvíkovice, p.o. Ludvíkovice 68, 40713

tel. 412-526-813

demuthova@zsludv.cz

INFORMACE

  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUDVÍKOVICE
  • IČ : 72742313
  • Datová schránka: fjpme8f